วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คำนำ

    อาชีพในประเทศไทยมีหลากหลายอาชีพ เช่น อาชีพทำเกษตร รับจ้าง รับราชการ อื่นๆ ล้วนเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน และคนส่วนใหญ่ก็ยังคงยึดติดกับความคิดเดิมๆ เช่นค่านิยมในการให้ลูกรับราชการหรือจะเป็นการทำเกษตรกรรมก็จะทำแบบทำตามกันหรือทำตามเขาว่า โดยที่ไม่ได้มีการค้นคว้าทดลองหรือทำในสิ่งที่นอกเหนือจากเดิม จึงวนเวียนอยู่กับการเป็นหนี้ เพราะต้องลงทุนสูง ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทยจะต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ซึ่งมีสถาบันต่างๆมากมายที่ให้การศึกษาอบรมแนวคิดหรือแนวทางใหม่ๆ สถานที่หนึ่งที่น่าสนใจคือ ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ดอกเห็ดในศูนย์บ้านเห็ด


แป้นแขวนเห็ดใหม่..ล่าสุด ที่เดียวในประเทศ


แป้นแขวนเห็ดใหม่..ล่าสุด ที่เดียวในประเทศ

แป้นแขวนเห็ด
นวตกรรมใหม่ที่ไม่มีใครคิดอ่านทำ.."บ้านเห็ด"ออกแบบแป้นแขวนก้อนเชื้อเห็ดแบบใหม่..จะเพิ่มแป้น หรือนำแป้นออกได้โดยง่าย..ไม่ต้องลื้อเชือกออก แต่ราคาเท่าเดิม..
ใช้ได้กับเห็ดทุกชนิด เช่นเห็ดหูหนู  เห็ดนางฟ้า  หาซื้อได้แล้วที่ 
"บ้านเห็ด"ที่เดียวในประเทศไทย
คลิก.ดูรายละเอียดที่รูป..

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ยูเล็ม(ULEM)


ยูเล็ม(ULEM)

บ้านเห็ด/banhed
อุปกรณ์สร้างหมอกน้ำ และความชื้น ยูเล็ม(ULEM)
ที่เป็นที่ต้องการของโรงเห็ดทุกโรง...

ถือว่าเป็นนวตกรรมใหม่ในวงการเห็ด  ยูเล็ม(ULEM) สามารถให้ความชื้น และปรับอุณหภูมิของอากาศในโรงเรือนได้ง่าย เหมาะที่จะเพาะเห็ดโคนญิปุ่น เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดหลินจือ เห็ดหอม หรือเห็ดในเมืองหนาวได้ดี

ยูเล็มได้พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นในเรื่องป้องกันน้ำเข้าในตัวยูเล็ม และการทำงานอย่างต่อเนื่อง 24ชม.โดยใช้อุปกรณ์เสริม(UpGrade Box) คลิกที่รูป..