วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คำนำ

    อาชีพในประเทศไทยมีหลากหลายอาชีพ เช่น อาชีพทำเกษตร รับจ้าง รับราชการ อื่นๆ ล้วนเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน และคนส่วนใหญ่ก็ยังคงยึดติดกับความคิดเดิมๆ เช่นค่านิยมในการให้ลูกรับราชการหรือจะเป็นการทำเกษตรกรรมก็จะทำแบบทำตามกันหรือทำตามเขาว่า โดยที่ไม่ได้มีการค้นคว้าทดลองหรือทำในสิ่งที่นอกเหนือจากเดิม จึงวนเวียนอยู่กับการเป็นหนี้ เพราะต้องลงทุนสูง ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทยจะต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ซึ่งมีสถาบันต่างๆมากมายที่ให้การศึกษาอบรมแนวคิดหรือแนวทางใหม่ๆ สถานที่หนึ่งที่น่าสนใจคือ ศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น